Havsresan 2023 – AddPro stolt sponsor när Swedish Coast and Sea Center (SCSC) gör skillnad på riktigt!

Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det har historiskt drivits av Lunds universitet som ett s.k. samverkansprojekt och mottot har alltid varit Visa – Veta – Värna. Sedan 2019 drivs Havsresan av SCSC.

SCSC är en ideell och allmännyttig förening som står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen. SCSC verkar för att få alla intressenter d.v.s. stat, kommun, landsting, näringsliv och alla medborgare och turister att förstå vikten av att allt vi gör i vårt kust- och havsområde, direkt påverkar det vi själv kommer att uppleva och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Havsresan 2023 som pågick i Malmö mellan den 15-20 maj hade Malmö som utgångspunkt. Dykuppdragen handlade bl a att handla om;  att dokumentera den kustnära miljön, att se hur det stod till med havets barnkammare med ålgräs och rev och att dokumentera befintliga rev som möjliga skydd mot framtida kusterosion. De dokumenterade även utsläpp och nedskräpning för att visa på vilken skada de åsamkar Öresund. Ett viktigt inslag under fältveckan var att bilda opinion för ett friskare hav och kuster och för att kunna göra det måste de kunna visa hur det verkligen ser ut under ytan. De kunde även dokumentera hur gamla vrak i Malmös närområde mår.

Deltagarna var ca 40 stycken varav 25 stycken var dykare. Basen för verksamheten var båten Galeasen Helene där aktiviteterna utgick från och som även fungerade som dykarnas boende under veckan. Verksamhetsområdet var (förutom Malmö hamnar och framför allt Nyhamn) Öresund och sträckte sig från vindkraftsparken söder om Öresundsbron till Barsebäck. De flesta aktiviteter utfördes till havs.

Se video från SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/undervattenslivet-frodas-vid-vindkraftsverken

Läs mer på SCSC Facebooksida: https://www.facebook.com/SwedishCoastandSeaCenter/

Länk till Havsresan: https://www.lwimages.com/blog-havsresan-2023

Mer om Havsresan

Grundtanken är att om man får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet, och förstår hur mycket det ger oss, så ökar viljan att veta mer. Då kommer vi också att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.

Under Havsresorna försöker vi skapa en ”spelplan” för olika organisationer, som deltar med egna aktiviteter inom Havsresans gemensamma ram. Denna publika del av Havsresan ger föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att mötas och att visa sin verksamhet och sitt engagemang.

Delaktighet och engagemang är nämligen viktigt – och ju bredare innehåll Havsresan har, desto fler människor når vårt budskap ut till. Det finns egentligen inga begränsningar på vem som kan delta mer än att den verksamhet man bedriver eller representerar ska ha en tydlig koppling till havet.

Länk till SCSC:s hemsida: http://www.coastandseacenter.se/infobrev-havsresan-malmo/

Exempel på SCSC verksamhet

Halixfax bombplan från WWII, Falsterbo (3 min):

https://vimeo.com/533613338?share=copy

Spökgarn – söka och bärga (4 min): 

https://vimeo.com/471749452?share=copy

Död botten i Hanöbukten (5 min):

https://vimeo.com/188361367

Havsresan 2019 Hur mår Öresund (2,5 min): 

https://vimeo.com/548825757

Havsresan 2021 i Landskrona (10 min): 

https://vimeo.com/633093905

Vättern under ytan. ”Best Short Documentary on The European Short Film Festival 2021” (40 min):

https://vimeo.com/441239969?share=copy

Relaterade nyheter

15 november, 2023

AddPro blir itm8 – din digitala kompass

15 november, 2023

”Vi vill vara våra kunders digitala kompass”: itm8 samlar 13 företag i en stor fusion