Havsresan 2023 – AddPro stolt sponsor när Swedish Coast and Sea Center (SCSC) gör skillnad på riktigt!

Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det har historiskt drivits av Lunds universitet som ett s.k. samverkansprojekt och mottot har alltid varit Visa – Veta – Värna. Sedan 2019 drivs Havsresan av SCSC.

Havsresan 2023 har Malmö som utgångspunkt och kommer att pågå mellan den 15-20 maj. SCSC är en ideell och allmännyttig förening som står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen. SCSC verkar för att få alla intressenter d.v.s. stat, kommun, landsting, näringsliv och alla medborgare och turister att förstå vikten av att allt vi gör i vårt kust- och havsområde, direkt påverkar det vi själv kommer att uppleva och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Dykuppdragen i Malmö under veckan kommer bl a att handla om;  att dokumentera den kustnära miljön, att se hur det står till med havets barnkammare med ålgräs och rev och att dokumentera befintliga rev som möjliga skydd mot framtida kusterosion. De kommer också att dokumentera utsläpp och nedskräpning och visa på vilken skada de åsamkar Öresund. Ett viktigt inslag under fältveckan är att bilda opinion för ett friskare hav och kuster och för att kunna göra det måste de kunna visa hur det verkligen ser ut under ytan. De kommer även att dokumentera hur gamla vrak i Malmös närområde mår.

Deltagarna kommer att vara ca 40 stycken varav 25 stycken dykare. Basen för verksamheten är båten Galeasen Helene där aktiviteterna kommer att utgå från och som även fungerar som dykarnas boende under veckan. Verksamhetsområdet kommer, förutom Malmö hamnar och framför allt Nyhamn, att vara Öresund och sträcker sig från vindkraftsparken söder om Öresundsbron till Barsebäck. De flesta aktiviteter kommer att utföras till havs.

SCSC kommer att publicera dagligen på deras Facebooksida: https://www.facebook.com/SwedishCoastandSeaCenter/

ÖPPET HUS DEN 20 MAJ

Lördagen den 20 maj har SCSC öppet hus på Naturum Öresund på Limhamn som alla är välkomna att besöka.

Var: Naturum Öresund på Ribersborgsstigen 4. 

När: 11.00-15.00. 

Öppet för alla familjer, barn. Vi har ju akvarier, temalekplatsen Öresund, interaktiva utställningar, och visar film och foto från veckans aktiviteter inom Havsresan. 

Glöm inte p-skiva 4 Tim fri parkering på gräsmattan. 

Länk till naturum Öresund: https://www.naturumoresund.se

Mer om Havsresan

Grundtanken är att om man får en möjlighet att se allt som finns i och vid havet, och förstår hur mycket det ger oss, så ökar viljan att veta mer. Då kommer vi också att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.

Under Havsresorna försöker vi skapa en ”spelplan” för olika organisationer, som deltar med egna aktiviteter inom Havsresans gemensamma ram. Denna publika del av Havsresan ger föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att mötas och att visa sin verksamhet och sitt engagemang.

Delaktighet och engagemang är nämligen viktigt – och ju bredare innehåll Havsresan har, desto fler människor når vårt budskap ut till. Det finns egentligen inga begränsningar på vem som kan delta mer än att den verksamhet man bedriver eller representerar ska ha en tydlig koppling till havet.

Exempel på SCSC verksamhet

Halixfax bombplan från WWII, Falsterbo (3 min):

https://vimeo.com/533613338?share=copy

Spökgarn – söka och bärga (4 min): 

https://vimeo.com/471749452?share=copy

Död botten i Hanöbukten (5 min):

https://vimeo.com/188361367

Havsresan 2019 Hur mår Öresund (2,5 min): 

https://vimeo.com/548825757

Havsresan 2021 i Landskrona (10 min): 

https://vimeo.com/633093905

Vättern under ytan. ”Best Short Documentary on The European Short Film Festival 2021” (40 min):

https://vimeo.com/441239969?share=copy

Relaterade nyheter

16 maj, 2023

Möjligheterna med AI – AddPro träffar Microsoft

5 april, 2023

AddPro fortsätter att ge fler ungdomar möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar!