AddPro är nu en del av Microsoft Partner Pledge Initiative

Vår utgångspunkt är att vi måste skapa positiv inverkan genom vår verksamhet.

AddPros miljöledningssystem är sedan 2017 certifierat enligt ISO14001 och sedan 2020 är AddPro en aktiv medlem av Techsveriges (tidigare IT- och Telekomföretagen) Hållbarhetsråd, där vi får vara med att påverka hållbarhetsarbetet i branschen som helhet.

Från och med 2021 är vi också en del av Microsoft Partner Pledge Initiative.

Här är Partner Pledge fyra pelare som vi som Microsofts partners ansluter oss till

Mångfald
Ett löfte om att sträva efter att utveckla en mer inkluderande arbetskraft genom att exempelvis synliggöra befintliga jämställhets- och jämlikhetsutmaningar, jobba för mer inkluderande rekryteringsprocesser samt arbeta för en stark representation i samtliga nivåer inom organisationen.

Hållbarhet
Ett löfte om att bistå i att nå de svenska klimatmålen genom att bland annat främja innovativa lösningar, integrera hållbarhetsarbetet i strategiska partnerskap samt öka transparensen kring egna CO2-utsläpp.

Digital kompetens
Ett löfte om att utveckla en arbetskraft med starkare digital kompetens genom att till exempel säkerställa de anställdas möjligheter att utöka sina kvalifikationer samt erbjuda lärlingstjänster och praktikplatser till studenter och arbetssökande.

Utveckling av ansvarsfulla och etiska AI-lösningar
Ett löfte om att hjälpa till att utveckla artificiell intelligens med fokuset att alltid sätta människans perspektiv i centrum, som gör samhället till en bättre plats och är i linje med AI-designprinciper som grundar sig på tydlighet, ansvar, rättvisa och etik.

Vi delar Microsofts syn på att dessa prioriteringar och kommer fortsätta att väva in dem i vår affär för att ta fram innovativa lösningar som inspirerar och gör det möjligt för organisationer och företag att göra hållbara val.

Vill du läsa mer om Microsoft Partner Pledge Initiative kan du gör det här!

Relaterade nyheter

22 september, 2023

JDM blir en del av itm8!

18 september, 2023

AddPro etablerar ett nytt affärsområde inom SMB-segmentet genom att förvärva Sotea AB