Wifi som tjänst –har du rätt kapacitet hela tiden?

Kommer du ihåg när du var liten och din mamma köpte nya vinterskor till dig tidigt på hösten? Hon köpte alltid lite för stora skor och planen var att du skulle växa i dem. Men vad hände? Antingen förblev de för stora under hela vintern eller så blev de allt för snabbt för små. Tiden de passade bra var alltid för kort.

Ett wifi-nätverk som aldrig riktigt passar

Samma problem präglar företags trådlösa nätverk. Det trådlösa nätverket är ofta som ett par skor som aldrig riktigt passar. Att bygga ett wifi-nätverk på det traditionella sättet innebär att en hel del hårdvara behöver köpas in och installeras. Kablar ska dras mellan switchar, accesspunkter och våningsplan. Kapacitetsberäkningen görs på 6—8 år i hopp om att företaget ska växa in i kapaciteten men inte växa ur den. Risken för en investering i överkapacitet eller riskera att växa ur för tidigt håller många IT-ansvariga vakna om nätterna.

En parallell utmaning är teknikutvecklingen. Vad ligger runt hörnet och vad kommer bli nästa standard? Även användarnas beteende är svårförutsägbart. Vilka nya enheter och databehov väntar runt hörnet?

Planera inte för framtiden, väx med den

Med molnteknologin, molntjänster, kom inte bara fantastiska möjligheter för data och applikationer, den förändrade vårt sätt att tänka och se nya möjligheter. Det kommer nya innovativa funktioner och tjänster i en allt stridare ström och vårt behov av att vara uppkopplade bara ökar. Samtidigt vill ingen sitta fast i en nätverkskabel.

Företag har idag viktigare saker att lägga sina resurser på än att hålla reda på det trådlösa nätverket, det ska bara finnas där. När det uppstår kapacitetsbehov ska det helt enkelt fyllas, utan att det behöver upphandlas, installeras och konfigureras. Precis som kaffebryggaren behöver, nej måste, det trådlösa nätverket fungera utan störningar. Med wifi som tjänst växer det trådlösa nätets kapacitet tillsammans med företaget utan överkapacitet och med garanterad funktionalitet.

Hur fungerar wifi som tjänst?

Grundtanken med wifi som tjänst är att ditt företag bara betalar för att använda det trådlösa nätverket, och inte för tekniken bakom. Hur många accesspunkter som används är inte det viktiga, det blir upp till leverantören av wifi som tjänst att beräkna och anpassa utifrån behov och de switchar och routrar som redan finns installerade. Leverantören av wifi-nätet garanterar täckning, tillgänglighet och kapacitet utifrån ett Service Level Agreement, SLA. Det trådlösa nätverket anpassas efter era behov och byggs ut i takt med att era behov växer. Ni riskerar inte heller att betala för överkapacitet.

WIFI som tjänst

Wifi-nätverkets flexibilitet blir en konkurrensfördel

Möjligheten att ha anpassad nätverkskapacitet är en konkurrensfördel genom att den kapacitet ni behöver alltid finns där. Det trådlösa nätverket blir aldrig en flaskhals. Ett tydligt exempel är den ökande användningen av Internet of Things, IoT, som genererar en stor mängd datatrafik. IoT gör det ännu svårare att beräkna framtida kapacitetsbehov och det finns en klar risk att IoT snabbt äter upp all kapacitet på ditt wifi. En annan fördel är att IT-avdelningen slipper beräkna, drifta och anpassa det trådlösa nätverket. Den tiden kan istället läggas på värdeskapande arbete och innovation.

Enklare budgetarbete utan gissningar i investeringar

Fördelar med att bara betala för den kapacitet som används är att budgetarbetet blir enklare och att det inte behöver allokeras pengar för framtida, otydliga, investeringar i nätverkshårdvara. Det kan vara svårt att veta hur utvecklingen kommer se ut ett år framåt, vad som kommer ta fart och vad som kommer bli gårdagens teknologi. Risken att investera fel kan hålla tillbaka företag med förlorade affärsmöjligheter som följd.

Wifi som tjänst löser knuten i magen

Med wifi som tjänst bygger din nätverksleverantör det trådlösa nätverk du behöver idag och anpassar det efter dina behov när de förändras. Wifi-nätverket blir aldrig den begränsande faktorn, varken i kapacitet eller i investering. Betala för det du använder och lägg fokus på viktigare saker än kapacitetsprognoser, offertarbete, äskning av pengar, inköp, installation, drift, felsökning, support och sömnlösa nätter på grund av oförutsedda omständigheter. Få trådlöst nätverk lika självklart som morgonkaffet.


Vilka nätverksbehov har du idag och imorgon eller är du nyfiken på hur wifi som tjänst fungerar? Hör av dig till oss så berättar vi mer.