Veckans CMS tips 1

Med CMS (Central Management System) kan vi lätt hålla ordning på och enkelt hantera en större mängd instanser, vi kommer att lägga ut lite tips men vi börjar med att förklara vad CMS är. CMS är ett centalt repository där vi kan bygga upp en mappstruktur med våra instanser.

Vi kan därefter köra frågor mot alla instanser eller en specifik instans, köra policies, ansluta mot eller helt enkelt hitta en enskild instans, det lagras central på en SQL instans, den sk CMS-instansen, så alla DBA:er når samma struktur. CMS är användbart när man har ett antal instanser som man ansluter till inom samma domän eftersom man tyvärr inte kan använda olika logins, behöver man ansluta med olika logins kan man istället för CMS använda ”Local Server Groups”, den erbjuder liknande funktionalitet men är det flera DBA:er så måste vi själv distributera RegSrvr.xml-filen från profil mappen där ”Local Server Groups” sparas, tex att de hämtas via loginscript från ett share.

Komma igång med CMS
Du måste använda en instans för att spara mappar och instanser i CMS:en, detta sparas i MSDB i sysmanagement-tabellerna. Tänk på att du inte kan lägga med CMS-instansen i mappstrukturen, så använd gärna en management/utility instans som inte i övrigt används i produktion.

  • I Management Studio, klicka View, Registered Servers
  • Högerklicka på ”Central Management Server” och välj Register Central Management Server
  • I New Server Registration, ange instans där CMS ska sparas och klicka Save

cms-tips-1-1

CMS-instansen visas därefter, högerklicka och välj ”New Server Group” för att skapa ny mapp samt ”New Server Registration” för att lägga in en ny instans. Mappstrukturen kan bestå av geografiska regioner, typ av instanser, SQL-version etc. Är det vanligt med fler instanser / server kan man skapa en mapp för varje server och därefter lägga in instanser under mappen

cms-tips-1-2

Varje DBA måste i sin Management Studio upprepa steg 1-3 första gången, därefter visas CMS:en varje gång
Det går nu att ansluta till enskilda instanser, grupp av instanser eller köra frågor på många instanser vilket vi ska titta mer på i framtida blogg-inlägg

Tips!
Det går att använda olika färger för instanser sparade i CMS/Local Server Groups, detta syns när man kör en fråga mot instansen i status raden längst ner. Till exempel kan man ge alla produktions instanser en röd färg.

cms-tips-1-3