Tre situationer där en roadmap skapar stort värde

Det finns tre frågor som behöver besvaras när man står inför en förändring som man vill ska genomföras på ett kontrollerat sätt, nämligen: var befinner vi oss, vart vill vi och hur ser resan däremellan ut. Svårare än så är det inte, och ändå kan detta bli närmast oändligt komplext när man försöker göra det i verkligheten. Men vad är det som gör det så svårt att planera en förflyttning i till exempel en digital kontext, och hur kan AddPro underlätta detta?

Vår erfarenhet säger att det som behöver göras måste finnas, och även synas, i ett sammanhang, få ett ”varför”. Det är därför nödvändigt att, åtminstone initialt, släppa fokus på tekniken och lösningen, och istället börja med verksamhetens ”pains” och behov. Det vill säga mer vad och varför istället för hur. Allt existerar i ett sammanhang, och det är sammanhanget som stökar till det.

Svaret på de två frågorna vad och när kan visualiseras i en roadmap, och detaljeras i en handlingsplan som besvarar frågan hur. Handlingsplanen användas därefter som ett stöd i att genomföra förändringen. Givetvis har olika organisationer sina egna ingångsvärden här, och vi kommer i den här texten beskriva tre olika scenarier som alla är baserade på verkliga referenser.

Situation 1: Man (tror att man) vet var man är, fast inte vart man vill

Här har vi ett bolag som vill få en ökad enhetlighet och gemensamma verktyg genom hela sin organisation, som består av ett stort antal relativt fristående bolag, i en kedja. Denna typ av bolagsstyrning gör att man från centralt håll inte kan diktera villkoren hur som helst, utan allt måste säljas in. Hur sätter man då den gemensamma planen? Och hur definierar man minsta gemensamma bas?

Situation 2: Man vet var man är och vart man vill, men inte hur man ska ta sig dit

I den här situationen hittar vi en kund som står inför en internationell expansion med stora rekryteringsbehov, uppstart av ny verksamhet och en hel del myndighetskrav som behöver uppfyllas. Företaget har en interims-CIO, erfaren och kunnig inom branschområdet, som gjort sin analys och redan vet hur såväl nuläge som önskat läge ser ut. Frågan är bara hur förändringen ska realiseras? Allt på en gång eller stegvis? Vilken ordning är smart, vilka beroenden finns? Och hur enhetliga behöver vi vara mellan olika länder?

Situation 3: Man vet vart man vill, men vet inte var man är och inte heller hur man ska ta sig dit man vill

Här har vi det kommunala bolaget som har en tydligt uttalad vision om var man vill vara i sin digitalisering om några år. Det är en vision som rimmar väl ihop med såväl kommunens som regeringens digitaliseringsmål, men som inte är så enkel att bryta ner till en konkret handlingsplan. Här behöver nuläget fångas i en gemensam bild, och målbilden behöver konkretiseras och brytas ner i delmål. Först därefter är det möjligt att börja titta på hur verksamhetens förändring ska ske.

Trots att dessa tre kunders situationer skiljer sig en hel del från varandra har vi ändå sett hur de alla upplevde ett stort värde av att få en roadmap på plats. I nästa blogginlägg berättar vi mer om hur AddPro hjälper våra kunder att skapa roadmaps.


AddPro har hjälpt ett stort antal av våra kunder att ta fram roadmaps för deras IT-förändringar. Kunderna uppskattar att vi knyter ihop hela kedjan från verksamhetens mål till konkreta IT-initiativ. Vill du veta mer om hur AddPro kan hjälpa dig att skapa en roadmap för din IT-förändringsresa? Kontakta oss på marknad@addpro.se så berättar vi mer!