SQL Server – SQL2014 MVP Roadshow

Delar av Addpros DBA team var på SQL2014 MVP Roadshow i Malmö där Johan Ålen från SQLUG körde demo på InMemory tabeller. Min kollega Pontus har tidigare bloggat om nyheterna i 2014 vilket du kan läsa här.

Men först lite information om ny produkter och tjänster. Mycket snack om molnet givetvis och Microsofts produkt CloudOS. Datavolymerna fördubblas varje år, dvs i år kommer vi lagra dubbel så mycket mot vad vi tidigare lagrat totalt. Dock oklart hur mycket av detta som är Youtube klipp. En annan intressant statistik är att 87% av alla prestanda problem beror på ökad datatillväxt, något vi kommer att återkomma till i framtida blogginlägg inom kort. Största nyheterna i SQL2014 är i SSDS (databas motorn), undantag från detta är nyheten att SSRS numera fungerar med Chrome. I Standard edition har max minne som kan användas ökats från 64 till 128 GB.

InMemory
InMemory tekniken började utvecklas i PowerPivot som kom i 2008 R2 och har sedan utvecklats till Columnstore index i 2012. Columnstore index heter numera InMemoryDW och den stora förbättringen är att det går att skriva till indexet dvs behöver ej längre vara read only. I 2014 tillkommer dessutom InMemory tables, ett sätt att öka OLTP prestanda. I SQL 2000 kunde vi göra DBCC PINTABLE för att ”låsa” en tabell i minnet och först nu har tekniken utvecklats samt priserna på minnesmoduler sjunkit så att de möts i ett linjediagram bland några siffervändare och vi har fått tillgång till denna teknik. Dock med en hel del motkrav hos utvecklare och DBA:er. För att få max prestanda bör vi använda stored procedures som är kompilerade som ”NATIVE”, det innebär bla SCHEMABINDNING dvs att vi kan inte ändra på underliggande tabeller/objekt, vi måste även välja vilket språk och därmed hur formateringar och annat fungerar. Vi kan inte heller kopiera data från en annan databas in till en minnes optimerad tabell. En del av dessa begräsningar kan eventuellt komma att släppas i kommande service pack.

Säkerhet
Vi kan nu kryptera backuper direkt i SQL och vi kan välja mellan AES 128, AES 192, AES 256, and Triple DES. Kudos till den som kan förklara vilken vi ska välja för att undgå främmande makts underrättelsetjänst nyfikna ögon och samtidigt minimera prestandakostnad. En del förbättringar i AlwaysOn, tex 8 istället för 4 sekundära replikor.

Prestanda
I Resource Govenour (läs gärna kollega Björns bloggserie om den – klicka här) kan vi förutom CPU och minne nu också kontrollera disk I/O per disk volym. Med Buffer Pool Extension kan man använda en SSD disk som nvRAM för att förbättra disk I/O. Statistik kan skapas/uppdateras per partition. Något annat som kan ge bättre prestanda är att använda inmemory tabell variabel istället för tempdb (som skrivs till disk). Vi har även möjlighet att ställa DELAYED DURABILITY vilket innebär fördröjd skrivning till disk, bättre prestanda men sämre säkerhet.

Övriga förbättringar
I SQL2014 kan man ange en URL till datafiler, tex till Azure. Det går även att göra backup till en URL (denna funktion kom dock med en uppdatering till 2012 men ej i GUI)

/Fredrik