SQL Server – Kontrollera senaste återställningarna

Vi har skrivit några inlägg om backupper och hur man kontrollerar vilka som gjorts. Men det går även att enkelt se vilka återställningar som gjorts på en instans. Nedan skript använder jag för att se vilka databaser som det gjorts återläsningar på och när de är gjorda och vilken typ av återläsning. De olika typerna är full databas- (D), differentiell- (I) och transaktionsloggsåterläsning (L). Det visar även vem som gjort det och information om backuppen som används; ursprunglig databas, instans, när backuppen är gjord och vilken backuppfil som använts.

Jag brukar använda den dels när någon undrar vad som återställts men även vid kontroll av t ex loggskeppning.

SELECT TOP 10 h.[restore_date],

h.[destination_database_name],

h.[user_name] AS restored_by,

h.[restore_type],

b.[backup_start_date] AS source_backup_date,

b.[database_name] AS source_database,

b.[server_name] AS source_instance,

b.[user_name] AS backuped_by,

f.[physical_device_name] AS source_backup_file

FROM [msdb].[dbo].[restorehistory] h

INNER JOIN [msdb].[dbo].[backupset] b ON h.[backup_set_id] = b.[backup_set_id]

INNER JOIN [msdb].[dbo].[backupmediafamily] f ON b.[media_set_id] = f.[media_set_id]

ORDER BY h.[restore_date] DESC

Hoppas den kommer till nytta.

/Björn