SQL Server – Återskapa borttagen klustergrupp

Nä, vi har inte gjort något, klustergruppen bara försvann. Konstigt. Jaja, hur räddar man detta då?

Börja med att validera att instansen fortfarande är installerad på samtliga noder i klustret och alla datafiler etc. finns kvar på de klustrade diskarna.

Om allt ser ok ut starta klusteradministratorn:

  • Välj ”Configure a Service or Application”, under ”Select Service or Application” välj ”Other Service”.
  • Fyll i det borttagna namnet och ip-adressen under ”Client Access Point”.
  • Välj de diskar som tillhörde instansen under ”Select Storage”.
  • Under ”Select Resource Types” välj ”SQL Server” och ”SQL Server Agent”

Detta kommer att skapa upp en generell, klustrad SQL Server instans. När wizzarden är klar måste klustergruppen därför konfigureras på samma sätt som den ursprungliga. Det görs under ”Properties” för ”New SQL Server” resursen:

  • Döp om resursen till namnet den hade innan.
  • Under ”Dependencies”, lägg till nätverksnamnet samt diskarna som beroenden.
  • På ”Properties” fliken är det två värden som behöver ändras, ”VirtualServerName” och ”InstanceName”. Fyll i nätverksnamnet för cluster gruppen respektive instansnamnet.

Till sist måste vi även konfigurera ”New SQL Server Agent” resursen på samma sätt:

  • Döp om resursen till samma namn som den borttagna.
  • Under ”Dependencies”, lägg till nätverksnamnet som beroenden.
  • Och till sist fyll i nätverksnamnet och instansnamnet under ”Properties” ”VirtuialServerName” respektive ”InstanceName”.

När allt detta är sparat och klart är det bara att hålla tummarna och ta alla resurser online.

/Björn