Så främjar rätt IT-partner företagets innovationsprocess

Världen förändras och företag måste ständigt anpassa sig till nya förutsättningar och befinna sig i en ständig innovationsprocess. Varje dag presenteras nya digitala verktyg, rön om effektiva processer och säkerheten hamnar i fokus när data flyttar ut i molnet. Anne Klåve konsultansvarig och Klas Ljunggren CTO på AddPro tittar på vad som har varit, vad som är och vad som kommer.

IT-landskap i förändring gagnar företagets innovationsprocess

Förr i tiden byggde företag sin egen IT-infrastruktur. Det var dyrt, hårdvarubaserat och krävde stora resurser. I takt med att IT blev allt mer komplex började många outsourca sin IT och flytta delar till molnet. När allt fler företag väljer att lägga hela sin IT i molnet har brandväggar och filservrar i källaren tjänat ut sin roll.  Även synen på säkerhet och hur vi hanterar vår digitala identitet i en allt mer flexibel, molnbaserad värld ändras.

  • Att vi jobbar på flera olika enheter är idag självklart. Men behöver vi bära runt på vår dator? Det enda vi behöver bära med oss idag är vår identitet. Säkerheten ligger inte i virusskyddet på datorn utan i din identitet i molnet, resonerar Klas.

Förändring är det enda konstanta

När företagens IT-avdelning gått från ett teknikfokus till ett verksamhetsfokus påverkar det hela företagets verksamhet. Frågan ”Hur fungerar det?” har bytts till ”Hur använder vi det?”. Med affärsförståelse kan IT skapa mervärde genom att data struktureras, förädlas, analyseras och återanvänds. De IT-avdelningar som skyddar sin verkstad och försöker bita sig kvar i gamla strukturer blir lätt till interna poliser som snarare hämmar än främjar affärsutvecklingen.

Förändringstakten går allt snabbare. Företag brottas med många utmaningar som till exempel att samla in relevant data, strukturera sin data, integrera system, analysera data och skapa processer för att dra nytta av insikterna. IT-avdelningen måste komma ut ur rack-skåpet och se vad som händer på marknaden och hur de bäst kan stötta verksamheten.

Ett förändrat erbjudande stöttar din innovationsprocess

AddPro startade för 20 år sedan som ett kunskapsbaserat konsultbolag med spetskompetens inom IT-infrastruktur. Idag strävar AddPro efter att inte bara följa den tekniska utvecklingen utan satsar hårt för att ligga i framkant. Nätverks- och backupptjänster har kompletterats med molnarkitekter med spetskompetens inom Office 365 och Azure.

  • Vi tittar på att utveckla vårt erbjudande inom dataanalys och integration. Redan idag hjälper vi kunder strukturera sina datalager och förbereda dem för analys med hjälp av Artificiell Intelligens och Machine Learning. Att arbeta aktivt med sin data skapar en konkurrensfördel idag och då behövs moderna verktyg, berättar Anne.

IT-avdelningen ställer nya krav på konsulterna

IT-branschen genomgår just nu ett stålbad där mindre aktörer har svårt att klara sig. Samtidigt letar många företag efter en helhetsleverantör, som kan erbjuda konsulter med hög kompetens inom sitt respektive område. AddPro ser också hur efterfrågan på mjukare tjänster ökar. När infrastrukturen flyttar ut i molnet har fokus flyttat från teknik till verksamhetnytta. Hur kan IT-systemen stödja verksamheten?

Guide-hållbart ledarskap

  • Tidigare var det ett fokus på teknik, nu går det mer mot beteende, funktion och affärsnytta när vi pratar IT med våra kunder. Den teknik som behövs förväntas vi fixa i bakgrunden, berättar Klas.

Tre områden som samverkar för framgång

För att möta den förändrade marknaden har AddPro valt att fokusera på tre erbjudanden: Säkerhet, integration och verksamhetsutveckling. Säkerhet i molnet som vilar på identitetshantering skapar utrymme för flexibelt arbete. Integration mellan system och hanteringen av data som stärker affären lägger grunden för innovation i företaget. Verksamhetsutveckling, eller operations, handlar om att skapa och optimera processer och kommunikation inom företaget och till kunder och partners.

  • Ett företag som arbetar aktivt med säkerhet, integration och operations kommer att effektivisera sina processer, skapa mervärde ur sin data och få mer produktiva medarbetare. Samtidigt bygger de sitt corporate brand, företagets eget varumärke, och bli en mer attraktiv arbetsplats, berättar Anne.

Att möta framtiden med rätt inställning

I en allt mer komplex hybrid-multi-cloud-miljö där medarbetarna arbetar flexibelt på en mängd enheter på kända och okända nätverk behövs ett sammanhållet, fokuserat och specialiserat IT-stöd. IT har gått från att vara företagets dörrvakter med en exklusiv lista över vem som kommer in och vad som kommer ut till att vara affärs- och innovationsdrivande.

  • Det interna och externa IT-stödet måste vara ett lag av specialister som brinner för att ligga i framkant av utvecklingen. Ett team som arbetar tillsammans, som välkomnar mångfald, som vet att ett team bli starkare med ett gemensamt mål och som därigenom kan erbjuda användarna det bästa stödet. Det är precis så vi jobbar och vi kallar det The AddPro Way, avslutar Anne.

Har du de verktyg och den IT-partner du behöver för att driva en innovationsprocess på ditt företag? Vilka processer behöver uppdateras för att bryta ner silos och ineffektiva arbetssätt? AddPro kan hjälpa dig i allt från säkerhet i molnet till affärsdrivande innovation. Kontakta oss på solutions@addpro.se