Fem steg från ostrukturerade tankar till en gemensam plan

Att skapa en roadmap innebär att göra en förändringsresa från ostrukturerade tankar som flaxar runt okontrollerat i medarbetarnas huvuden till att formulera och visualisera en tydlig målbild och plan som hela bolaget kan samlas kring. Men detta är givetvis lättare sagt än gjort. I föregående blogginlägg tittade vi på tre olika situationer där en roadmap kan skapa stort värde. I dagens blogginlägg tittar vi närmare på hur AddPro brukar hjälpa våra kunder med denna process

1. Det första vi gör är att tillsammans med beställaren diskutera hur vi ska definiera och besvara frågan. Inte sällan tror man initialt att det är en viss fråga som ska besvaras, men snart visar det sig att det egentligen är en annan fråga som behöver besvaras.

2. När vi har identifierat vilken fråga som ska lösas samlar vi in information och insikter kring frågan för att bekräfta om det tänkta angreppssättet håller, eller om det behöver justeras.

3. I det här skedet har vi en ganska tydlig bild av hur frågan kan besvaras, och denna bild stäms av med beställaren. Efter detta är vi inte bara redo att sätta scenen, utan också förväntningarna, för dem som ska delta i workshopen där huvudinnehållet till roadmapen ska skapas. Att sätta scenen innebär att deltagarna får klart för sig hur workshopen kommer gå till, men framför allt hur de på bästa sätt kan förbereda sig inför workshopen.

4. I en serie workshopar bearbetar vi tillsammans med verksamheten frågan som ska besvaras ur olika perspektiv. I processen används den på förhand insamlade informationen och insikterna, samt det material som deltagarna förberett för att få en så komplett bild som möjligt av frågan vi vill besvara. Under workshoparna genomför vi väl genomtänkta övningar där vi i stor utsträckning använder oss av visuella och digitala hjälpmedel eftersom vår erfarenhet säger att detta hjälper till i den kreativa processen.

5. När workshoparna är genomförda startar AddPros arbete med att analysera och reflektera. Här tittar vi på olika delar som knyter ihop vad och varför och hur, skapar struktur utifrån de svar som vi fått och identifierar vita fläckar i helheten. Ibland behöver delresultatet vändas med beställaren för att förtydligas, kompletteras samt säkerställa att vi har konsensus om att vi är på rätt väg. Materialet sammanställs därefter till en roadmap, som på ett visuellt sätt visar hur kunden ska ta sig från sitt nuläge till sitt önskade läge. När en plan visualiseras blir den mycket mer kraftfull än om samma information hade ställts upp i ett icke-visuellt sätt, som en punktlista i Word. Materialet kompletteras också med mer detaljerad beskrivning av varje steg i roadmapen.

Det finns en stor kraft i att samlas i en workshop kring en roadmap och att denna roadmap sedan kommuniceras på ett visuellt sätt. Att kunna se hela sin plan sammanfattad på en sida ger överblick och motivation att ta sig an planen. En annan sak som gör en roadmap värdefull är att det medför att en annars kanske lite diffus målbild bryts ner i konkreta och smarta mål. I nästa blogginlägg kommer vi titta närmare på vad en roadmap kan leda till samt ge konkreta exempel på vilket värde det skapat för några av våra kunder. Vill du diskutera vilket värde en roadmap kan skapa i din verksamhet? Kontakta AddPro så sätter vi upp ett möte.

AddPro har hjälpt ett stort antal av våra kunder att ta fram roadmaps för deras IT-förändringar. Kunderna uppskattar att vi knyter ihop hela kedjan från verksamhetens mål till konkreta IT-initiativ. Vill du veta mer om hur AddPro kan hjälpa dig att skapa en roadmap för din IT-förändringsresa? Kontakta oss på marknad@addpro.se så berättar vi mer!