Digitalisering som problemlösning eller konsten att stycka en elefant

Digitalisering är troligtvis den enskilda faktor som kommer bli mest avgörande för många företags överlevnad de kommande åren. Hänger ni med i utvecklingen och anpassar ni er efter de nya spelreglerna? Att detta kan kännas överväldigande behöver man ju inte vara Einstein för att räkna ut. Och just den där känslan av att det är för mycket att ta in, att man inte mäktar med det, är en väldigt vanlig orsak till att människor helt enkelt ger upp. Det här blogginlägget är skrivet just till dig som känner så ibland.

Digitaliseringen har många ansikten och kanske kommer vi snart att sluta prata om den som ett sammanhållet fenomen. Om vi zoomar in lite så ser vi att digitaliseringen består av massor av olika tekniker som ger oss nya möjligheter och som kombineras på olika sätt för att lösa såväl affärsproblem som organisations-, samhälls- och vardagsproblem. Att arbeta med digitalisering kan alltså ses som en form av problemlösning, eller möjlighetssökande verksamhet om man så vill, för ibland hittar vi lösningar på problem som vi inte visste att vi hade. Precis som med problemlösning är det sällan fruktbart att försöka ta in hela komplexiteten på en och samma gång, utan man vinner på att dela upp det i mindre bitar och fokusera på en sak i taget. Givetvis finns det en risk med detta tillvägagångssätt: att man tappar helhetsbilden. Att framgångsrikt arbeta med digitalisering innebär därför att hela tiden växla mellan helhets- och detaljbilden och säkerställa att de hänger ihop.

Problemlösning

Men om vi återgår till digitaliseringsarbete som problemlösning, så är det ofta komplexa problem vi vill lösa, och det med komplexa tekniker och lösningar. Att något är komplext innebär att det består av många delar som hänger samman på ett svår­överskådligt sätt, och bästa sättet att begripa det som är komplext är vanligen att dela upp det i mindre beståndsdelar, säkerställa att man förstår var och en för sig och sedan försöka förstå hur delarna hänger ihop. Detta låter ju som ett omöjligt företag om vi pratar om digitalisering i stort, men faktum är att det nästan alltid går att bryta ner ett problem i mindre delar. Det här är en viktig ledstjärna för oss på AddPro när vi hjälper våra kunder med digitalisering. Vi startar visserligen ofta i det stora perspektivet, för vi vill vara säkra på att vi tillsammans med kunden inte missar någon viktig del.
 

Det kan till exempel handla om att vi tillsammans med kunden tittar på kundens affärsmodell, på de stora trenderna inom branschen och på vad kundens kunder har för krav och förväntningar. Vi ställer detta mot digitaliseringen i stort och olika relevanta teknologier. Så snart vi har fått en helhetsbild ringar vi tillsammans med kunden in de utmaningar och möjligheter som vi ser kopplat till digitalisering.

Identifiera & förstå problemet

I processen kommer det nästan alltid fram ett eller flera mer eller mindre specifika problem som kunden behöver ha löst. Tillsammans med kunden vänder och vrider vi på problemet för att säkerställa att frågan är rätt ställd. Här nöjer sig många alltför snabbt och rusar iväg efter första bästa lösning. Men genom att vara uthållig i det här steget, och faktiskt tillåta sig att vända och vrida på problemet tillräckligt mycket för att förstå det, kommer lösningen på problemet inte bara att bli lättare att finna, den kommer också bli mycket bättre. Ofta behöver vi dela upp både problemet och lösningen i delsteg. Det kan också vara så att vi finner flera olika möjliga lösningar på problemet. Rör det sig om ett komplext problem kan det passa bra att testa flera olika lösningar parallellt i liten skala för att sedan utvärdera dem för att se deras olika för- och nackdelar och samtidigt lära oss mer om problemet. När vi till slut hittat en lösning som vi tror på, och som vi vet fungerar baserat på tester i mindre skala, kan vi skala upp lösningen. Det är först när lösningen skalas upp som kunden får del av dess fulla potential. Det är också i det läget som det blir tydligt ifall man har hastat förbi problemformuleringen för snabbt och man istället blir stående med en lösning som inte fungerar fullt ut.

Digitalisering är komplext, men möjligheterna är stora. Med en bra problemformuleringsprocess och ett vid behov experimenterande förhållningssätt kan även helt nya möjligheter tas tillvara utan alltför många återvändsgränder. Vill du diskutera vilka möjligheter digitaliseringen för med sig till ditt företag? Ta kontakt med AddPro redan idag så hjälper vi er att ringa in hur ni bäst kan nyttja digitaliseringen för att lösa era utmaningar!