AddPro – din IT-partner i Malmö

Med stor erfarenhet inom verksamhetsnära IT och spetskompetens inom IT-infrastruktur  stöttar vi våra kunder med att öka funktionaliteten i sina system och att effektivisera sin drift och hålla nere sina kostnader.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Hitta till oss
Hyllie Vattenparksgata 12 C 215 32 Malmö
Större karta

AddPro i Malmö ligger i Hyllie, högst upp i kontorshuset som kallas The Edge. 

Inom AddPro har vi även lång erfarenhet av systemutveckling som effektiviseras med hjälp av analys, modern teknologi, integration och implementation och vi brinner för att stötta våra kunder i sin Digitala Transformation. Vi arbetar efter beprövade modeller samtidigt som vi vågar ifrågasätta och utveckla arbetet, allt för att kunna stötta våra kunder i teknikens framkant. Med en kombination av högt rankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 lokalt bemannad servicedesk, kan AddPro förse kunderna med den bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav.

Den digitala transformationen handlar om så mycket mer än bara applikationslagret. För att fullt ut kunna stödja de möjligheter som finns, med både befintlig och framtida tekniker, så måste organisationen vara beredd på att våga förändra sitt arbetssätt, utveckla nya produkter och i vissa fall ändra sin affärsmodell. Arbetet med digital transformation handlar lika mycket om människan som tekniken och att skapa trygghet och förtroende. 

Vi på AddPro kan stötta våra kunder i alla steg som behövs för att skapa hållbar konkurrenskraft, såväl de mjuka som de hårda. Med omvärldsanalyser och god pedagogisk kompetens höjer vi våra kunders kunskaper och avmystifierarar tekniken. Den tekniska utvecklingen går fort och varje dag kan vi läsa om nya möjligheter. Verksamheter och organisationer behöver vara proaktiva och förberedda för de utökade behov och möjligheter som kommer med till exempel IoT, analytics och de olika AI-teknikerna. Ny teknik genererar mer data och mer data ger möjligheter till mer precisa analyser, beräkningar och därmed bättre underlag för beslutfattande. AddPro har god förståelse och arbetar nära flera aktörer inom Data warehouse, Data lakes och Business Analytics.

I en föränderlig värld är det viktigt att ha en stabil och hållbar partner som kan påvisa nyttor och möjligheter för alla delar i organisationen och på så sätt öka effektiviteten och konkurrenskraften.

AddPro vill vara en långsiktig, stabil och hållbar partner till sina kunder där proaktivitet och samverkan är en viktigt komponent.

Ett framgångsrikt partnerskap grundas på en god kommunikation, transparens och förankring i en gemensam samverkansmodell. Förankring är viktigt för att bygga ett rationellt samarbete där vi tillsammans går igenom rutiner och processer i enlighet med samverkansmodellen. Varje samarbete är unikt, anpassningar behöver ske och dessa vill vi genomföra tillsammans. 

Med lång erfarenhet inom verksamhetsnära IT och som specialister inom IT-infrastruktur hjälper AddPro sina kunder med att öka funktionaliteten i system för att effektivisera och hålla kundernas kostnader nere. Inom AddPro arbetar vi ständigt med att utveckla oss för att bli ännu bättre på att stötta våra kunder i sin verksamhet samt utvecklandet av kundens beställarkompetens.

Med AddPro får ni även en partner som aktivt arbetar med hållbarhet. Under 2020 så har AddPro har anslutit sig till och blivit godkända för FN:s globala mål, UN Global Compact. De hållbara utvecklingsmålen kommer att vägleda och styra både vår verksamhet i stort, våra mål, och vårt dagliga arbete fram till 2030. Vi kommer fortsätta att ta fram innovativa lösningar som inspirerar och gör det möjligt för organisationer och företag att göra hållbara val. Hållbarhet integreras genom fyra perspektiv:

  • Miljömässig hållbarhet: bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser och minska utsläpp av växthusgaser genom ökad digitalisering, återbruk av produkter, samt minskad energiförbrukning.
  • Social hållbarhet: bidra till samhällets utveckling genom att aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden i våra leverantörskedjor samt vara en ansvarsfull arbetsgivare som främjar mångfald och jämställdhet i en god arbetsmiljö.
  • Etisk hållbarhet: tillämpa AddPros uppförandekod, våra värderingar och kultur som utgångspunkt i allt beslutsfattande och hur vi uppför oss.
  • Ekonomisk hållbarhet: främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka AddPros långsiktiga konkurrenskraft och bistå våra kunder i att göra detsamma.

Vi står fast vid principerna i UN Global Compact och kommer att fortsätta att stödja dem i vårt arbeta och rapportera om våra framsteg årligen. Inledningsvis har vi fokuserat på SDG 8, Decent work and economic growth och SDG 9, Industry, Innovation, and Infrastructure.

Mycket välkomna att besöka oss på vårt kontor i Hyllie


Våra erbjudanden

Att förbättra den dagliga driften och skapa ökat kundvärde är viktiga mål för de flesta företag och organisationer. Ett kreativt, utmanande och pålitligt partnerskap är nyckeln till att skapa ”the extra ordinary out of the ordinary.”