Workplace – Säkra användare

Pandemin påverkade våra IT-verksamheter kraftigt och har inneburit många förändringar som vi fortfarande behöver leva efter. Tidigt placerades stor vikt vid lösningar för att möjliggöra arbete hemifrån, något ...