Förbered er för Generativ AI och Microsoft Copilot

Det som händer inom Generativ AI nu och det vi kan åstadkomma med Chat GPT och OpenAI kan ses som en ny digital revolution. Det är precis det här vi har väntat på inom Digital ...