Cybersecurity

Säkerhetshoten ökar och blir alltmer sofistikerade vilket föranleder ett behov av moderna och effektiva säkerhetslösningar. Numera är alla organisationer potentiella villebråd där hot i olika former har gått från undantag till det nya normala.

Säkra dina tillgångar och minimera risk

Vi har gått från en värld där det fanns klara skiljelinjer mellan interna nätverk och det som skedde utanför företagens väggar till en öppen flexibel vardag med distansarbete, allt fler uppkopplade enheter och nya, smarta molntjänster. Något som sätter ökad press på företag idag när det kommer till säkerhet.

Vår nya vardag med distansjobb, uppkopplade enheter och tjänster i molnet gör att företag måste se på datasäkerhet med helt nya ögon.

Med utgångspunkt från Zero Trust erbjuder AddPro heltäckande lösningar inom samtliga säkerhetsområden. Automation och artificiell intelligens står i centrum när AddPro skyddar din organisations identiteter, enheter, applikationer och nätverk. Vidare säkerställer vi även att lagar och regler efterföljs och att alla medarbetare är rustade för de hot som de oundvikligen kommer att utsättas för.

För övervakning och incidenthantering erbjuder AddPro även en SOC (Security Operations Center) i en modernare tappning där proaktivitet och automation är viktiga komponenter. I erbjudandet ingår även en skräddarsydd omvärldsbevakning som säkerställer att nyupptäckta sårbarheter och hot åtgärdas innan de kan orsaka skada.