Workplace

Få en modern, säker och mobil arbetsplats med Workplace The AddPro Way. Det moderna arbetssättet förändras i ljusets hastighet och arbetsplatsen måste följa med. Anställda vill ha möjlighet utföra sitt arbete på ett säkert sätt, på valfri enhet oavsett tid och rum.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Behovet som nästan växt fram till ett krav från kunders verksamhet, att ta bort begränsningar på arbetsplatsens placering samtidigt som säkerheten ska vara på topp kan upplevas som en alltför stor utmaning. Uppdateringar och livscykelhantering på mobila enheter är bara två exempel av många som kan utgöra hinder i denna förändring.

Med Workplace The AddPro Way tar vi hand om och löser utmaningarna med den moderna arbetsplatsen. Med vår breda kompetens erbjuder vi en arbetsplats som är modern, säker och mobil under hela livscykeln. Vi kan hantera allt från logistik och finansiering till användarsupport. Frigjorda resurser kan läggas på att stötta och utveckla organisationen.

AddPro tar ett helhetsansvar för drift och support av arbetsplats och klienter. Naturligtvis hanterar vi hårdvara om sådan finns, men vår moderna lösning saknar sådana krav. Arbetsplatsen kan finnas i molnet, på kontoret eller i en mix.

Get-Productive | Stay-Productive är nyckelord i erbjudandet, vi skapar en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för produktivitet och vi kommer se till att den förblir så.