Product & Licenses

AddPro har en lång erfarenhet av att förflytta, förändra och driva våra kunders digitala behov oavsett hur komplexa de är, och oavsett varifrån leveransen måste ske (publika molntjänster, våra datacenter eller på plats hos er).

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Produkter och licenser är något som alla verksamheter behöver löpande oavsett om de är kopplade till tjänster eller inte. AddPro samarbetar med de flesta namnkunniga tillverkare av IT produkter och mjukvara som vänder sig till företag och organisationer. Oftast har vi den högsta partnersstatusen tack vare våra många specialistcertifieringar. 

Produkter

När det är dags att förnya sin IT-infrastruktur finns ofta kravbilden men det kan vara utmanande att hitta rätt produkter som matchar behovet. AddPro hjälper till med produktförsörjning oavsett om det är det är arbetsplats, konferensrum, skrivare, servers, lagring eller nätverk. Vi hittar den bästa lösningen för er från skrivbord till datacenter.  

Vi har ett eget lager och konfigurationscenter som tillsammans med våra specialister och tillhörande tjänster hjälper er att hantera hela produktens livcykelhanteringen på det mest effektiva sätter för er. 

Våra produktspecialister hjälper er att hitta rätt produkter som svarar upp mot er kravbild. Vi har även ett team som hjälper er att hitta rätt servicenivå på produkterna så att det blir så flexibelt och kostnadseffektivt som möjligt.Licenser 

Vi lever mer och mer i en prenumerationsekonomi och licenser för den mjukvara som används betalas per månad och användare. Detta sätt ger naturligtvis stora möjligheter att snabbt förändra och anpassa licensieringen efter momentana behov, kostnad och nyttjandegrad.  

Det finns mängder av licenser, vissa är unika i funktionalitet och andra är mer eller mindre överlappande. Det är utmanande att hitta den rätta kombinationen för att få önskad funktionalitet till det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Med prenumerationsbaserade licenser är det lätt hänt att licenser enbart utökas, outnyttjade licenser rapporteras inte och ligger kvar som en onödig kostnad. Licensen skall även kopplas till slutanvändaren eller det specifika systemet och har olika löptider som man måste ha kontroll över.

AddPros licensspecialister vet vilka licenser som finns, vad som ingår och hur man kombinerar licenser för att uppnå önskat resultat till lägsta kostnad. Vi kan analysera licensutnyttjandet och ge er rekommendationer på förbättringar.  

I vår Marketplace portal kan ni själva hantera era licenser och skala upp/ner allt eftersom behoven växlar. Vår servicedesk kan hjälpa till med tilldelning av licenser eller skapa en molnbaserad lösning som förenklar tillvaron med automatisk tilldelning.  

Boka möte med en av våra licensspecialister för att genomlysa nuvarande situation och diskutera sedan vidare för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva licensmodellen. Därefter kan vi hjälpa till med automatisk hantering, stöd via servicedesk eller så tar ni själva kontrollen med hjälp av vår licensportal. 

AddPros specialistteam inom produkter licenser är indelat i följande kompetensområden:

  • Software
  • Datacenter
  • Print
  • Digitalisering
  • Workplace
  • Service