Network & Communication

Idag är ett tillgängligt, stabilt och säkert nätverk en självklarhet för alla organisationer och verksamheter. AddPro har genom åren skapat enkla och smidiga lösningar som ger flexibla kontor och miljöer för era användare.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

AddPros nätverkserbjudande består av Firewall as a Service Prem, LAN as a Service och WiFi as a Service. Enkla och smidiga lösningar som skapar flexibla kontor och miljöer för era användare.

Firewall as a Service


AddPros tjänst Firewall as a Service bygger på Next-Gen Firewall som är väl beprövad och möjliggör allt från en mindre installation till avancerade brandväggskluster som säkrar upp ert nät på ett optimalt sätt. Med Firewall on Prem erhålls en komplett, managerad infrastruktur där samtliga aktiva komponenter ingår. AddPro tillser att brandväggsmiljön etableras effektivt och kvalitetssäkrat. Tjänsten ger också stöd för vilka åtkomstregler som ska gälla för medarbetare och system. Med Firewall on prem ingår avancerade möjligheter för att hantera trafik på applikations- och webbsidenivå, antivirus och intrångsskydd.

LAN as a Service
Tjänsten LAN as a Service ger anslutna arbetsplatser, skrivare, projektorer, smart boards, servrar och övriga enheter möjlighet att kommunicera inom företaget på ett effektivt sätt med hög prestanda enligt, över tiden, gällande branschstandard.

LAN as a Service som tjänst är ett lokalt nätverk med beprövade och högpresterande produkter där AddPro ansvarar för drift, löpande underhåll och övervakning. Kundens behov och krav definieras tillsammans med AddPros specialister och antal portar, switchar och eventuella krav på PoE (Power-over-Ethernet) fastställs.

WiFi as a Service
Med tjänsten WiFi as a Service tar AddPro ett helhetsansvar för det trådlösa nätverket. I helhetsansvaret ingår både uppsättning och drift av det trådlösa nätverket. Tjänsten baseras på användarbehovet och de fysiska förutsättningarna som finns i er miljö. AddPro ger med denna tjänst er ett funktionsansvar per accesspunkt. Både den centrala plattformen och accesspunkterna ingår tjänsten.