Managed Services

För att hjälpa våra kunder att förverkliga sin digitala strategi på bästa sätt behöver det finnas en stabil, skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur som fundament. Verksamheten och IT behöver även frigöra tid och resurser som skapar förutsättningar för att skapa den förändring som behövs. Det mest effektiva sättet att göra detta på är att välja ut delar av IT infrastrukturen som ni kan låta någon annan hantera och utveckla över tid. 

En infrastruktur som förenklar det dagliga arbetet och att låta någon annan sköta stora delar av den dagliga driften gör att ni som verksamhet kan fokusera på er kärnverksamhet och därmed öka er konkurrenskraft. 

Många av de tjänster som tillsammans utgör AddPros hela erbjudande finns paketerade och tillgängliga som en managerad tjänsteleverans. Med våra managerade tjänster erbjuder AddPro dig som kund en möjlighet till avlastning, såväl administrativt som operativt från en eller flera delar av ert informationssystem.

Vårt erbjudande sträcker sig över ett mycket brett område och täcker allt från avancerad modern molnbaserad SOC, Applikations- och Serverdrift till högkompetent Servicedesk för slutanvändare och deras enheter.

Gemensamt för alla våra managerade tjänster är att AddPro tar ett helhetsansvar för samtliga ingående komponenter så att ni kan fokusera mer på er kärnverksamhet.