Investigation & Basis for Decision

En förstudie kan vara helt avgörande för resultatet av en tänkt förändring. Att ställa rätt frågor tidigt, innan viktiga beslut tas, ökar chanserna betydligt att hålla tidsplan, samtidigt som både risker och kostnader kan minskas.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Verksamheter som ber oss genomföra förstudier står ofta inför någon form av beslut som behöver fattas, en riktning som behöver väljas. Dels är det såklart viktigt att ett bra alternativ väljs, men det är också så att frånvaron av ett bra underlag för beslutet hindrar verksamheten från att komma vidare. Alltså behöver ett bra beslutsunderlag tas fram utan att dra ut alltför långt på tiden!

Efter genomförd förstudie väntar ofta ett tekniskt införandeprojekt. Genom att anlita AddPro för förstudien skapas bästa möjliga förutsättningar för en lyckad övergång till införandeprojektet då AddPro har både konsulter med förstudiekompetens och konsulter med teknikkompetens och ett mycket gott samarbete mellan olika kompetensområden.

Under arbetet med förstudien samlar vi in den information som behövs för att bygga grunden och förutsättningarna för genomförandet av ett framgångsrikt projekt. Här har vi flera verktyg att använda oss av. Vår informationsinsamling kan ske genom allt från enkäter, intervjuer, analyser av use cases, till workshops. Tillsammans med kunden hjälper AddPro till att definiera syfte och mål. Vi analyserar nuläget, skapar en bild av framtida behov och förutsättningar, för att till slut komma fram till ett lösningsförslag.