Development Team

Tjänsten Development Team as a Service vänder sig till dig som vill säkra upp rätt utvecklingsresurser för din organisation över tid. Med AddPro får du tillgång till rätt kompetenser, i rätt omfattning, när och där du behöver dem.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Många företag väljer idag att stärka upp sin egen utvecklings- och underhållsorganisation med externa konsulter, ofta i form av handplockade konsulter och specifika CVn. Samtidigt som detta ger möjlighet att kvalitetssäkra de konsulter som väljs finns tydliga risker i form av ett ökat personberoende och i svårigheten att styra kompetensen efter organisationens skiftande behov. 

Med Development Team as a Service från AddPro får du istället för en enskild konsults stöd av ett väl utvalt högpresterande utvecklingsteam som snabbt kan skalas upp eller ned, både i form av kompetenser och antal resurser, allteftersom organisationens behov förändras.

Vi på AddPro är experter på att utveckla applikationslösningar, databaser och integrationer baserat på Microsofts olika tjänster. Vi är certifierad Microsoft guldpartner inom bl a Application Development, Application Integration, Data Analytics och Data Platforms. Vi har dessutom lång erfarenhet av applikationsutveckling baserat på Optimizely (tidigare Episerver),  Sharepoint online,  datawarehousing lösningar och applikationer utvecklade av tredje part.

Har du redan en applikation eller tjänst som är utvecklad av någon annan än oss har vi färdiga processer för hur vi kan ta över projektet. 

Självklart kan vi också ta över ett utvecklingsprojekt som är påbörjat i din egen organisation eller av en annan extern part. För att säkra att arbetet fortsätter på bästa sätt gör vi först en besiktning av det befintliga projektet med hjälp av välbeprövade mallar och checklistor som bygger på best practise. Utifrån färdiga processer dokumenterar vi lösningen och passar samtidigt på att lyfta förbättringsförslag på eventuella brister innan vi påbörjar utvecklingen.

Ett team som känner din organisation – När du väljer Application Management från AddPro får du ett dedikerat core-team och en huvudkontakt som jobbar nära din organisation. I uppstarten av ett nytt projekt dokumenteras alla steg, vilket ökar flexibiliteten för att enkelt kunna onboarda nya resurser när teamet behöver skalas.

Minskad sårbarhet och personberoende – Genom att investera i ett kompetensteam, inte en person, blir ditt utvecklingsprojekt mindre sårbart för sjukdom eller andra personalförändringar.

Växla upp eller ned teamet efter dina behov – Allteftersom dina och organisationens behov förändras växlar vi in nya kompetenser och erfarenheter i ditt core-team. Med AddPros bredd av kompetenser inom olika områden är flexibilitet hög för att kunna säkra just de kompetenser som behövs i projektet när de behövs.

Betala bara för det du behöver – Med Development Team as a Service betalar du enbart för det arbete som utförs, inte mer och inte mindre.

Tillsammans med kund tas scope och förutsättningar fram, därefter sätter AddPro ihop ett team med relevant kompentens och i rätt omfattning. Under resan kan teamet skalas upp/ned och kompletteras med fler kompetenser från hela AddPro.