Development & Integration Security

Säkra applikationer och integrationer är ett måste i dagens samhälle med tanke på alla cyberhot som finns i vår omvärld.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Att designa, bygga och drifta säkra applikationer och integrationer i komplexa miljöer (hybrid/moln/publika tjänster) kräver djupa kunskaper inom flertalet kompetensområden.

AddPro har lång erfarenhet av att designa, bygga och drifta applikationer och integrationer med hög säkerhet.

Eftersom AddPros kompetensområden inom Development & Integration, infrastructure och Cybersecurity samverkar i leveranserna säkras alla nivåer upp, från infrastruktur till applikatorisk nivå.

Development & Integrations Security levereras som projekt eller DevTeams as a service.