Compliance & Risk Management

Effektiv ledning och styrning av en organisations cybersäkerhetsarbete är en förutsättning för att kunna bemöta och hantera cyberhot och risker. Det är även en viktig del i att säkerställa att verksamhetens affärskrav och legala krav rörande cybersäkerhet uppfylls.

Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

I många organisationer bedrivs cybersäkerhetsarbetet reaktivt. Det är en stor utmaning att kunna arbeta mer proaktivt. Våra experter hjälper verksamheter att etablera och skräddarsy ledningssystem som möjliggör ett mer strukturerat och proaktivt arbetssätt. Vi genomför också genomlysningar av befintliga ledningssystem och hjälper er att identifiera och åtgärda brister.

Med ett väl fungerande ledningssystem uppnås en förbättrad intern kontroll över cybersäkerheten. Det möjliggör även ett effektivt samspel mellan IT-säkerhetsavdelningen, IT-organisationen och affärsverksamheten. Resultatet blir en förbättrad säkerhetsnivå genom färre och bättre kontrollerade risker, och en mer effektiv hantering av säkerhetsincidenter.

En grundläggande förutsättning för ett effektivt cybersäkerhetsarbete är att identifiera vilka interna och externa cybersäkerhetskrav man har, samt vilka hot och risker man är utsatt för.Nästa steg är att definiera ett ledningssystem med processer, rutiner och organisation som möjliggör ett strukturerat arbete. Därefter följer ett förändringsarbete för att implementera ledningssystemet.