This site is currently using a generated translation

Start your digitisation with a personal tour guide

Digitalisation is sometimes called the fourth industrial revolution. But what is digitisation and how can it help your business develop more efficiently? Sara Lindström is a digital journey manager at AddPro where she guides companies and organisations on the journey towards digitalisation. In the Digital Journey Management workshop, she helps companies see just what they can do with digitalisation.

A workshop for anyone curious to discover digitalisation and develop their business

The Digital Journey Management workshop is primarily aimed at management teams who want to get started with the change process in a structured way. It is a tailor-made workshop adapted to your company and your sector. It doesn't matter what role you have in the company, CEO, HR manager, sales manager or business developer; the important thing is that you are curious about the possibilities of digitalisation. The aim of the workshop is to create a common starting point and a shared understanding of what digitalisation can mean for your company and what opportunities exist.
- Many people who get in touch say that they want a common language, a common platform from which to start their digitisation work. Some know a lot and others less, so it can be difficult to talk about digitisation and get a common understanding," says Sara Lindström.
Others feel anxious about not having started their change journey. During the workshop, participants will have the chance to think through their entire business together and find competitive advantages with the help of different business analysis models. It may be about understanding the technology or new ways of working that digitalisation offers. After that, the stress of "What should we do?" usually disappears. What should we do?"

Low thresholds to get started

— Målet är att sänka tröskeln så att deltagarna inte ska tänka att digitalisering är komplicerat och tekniskt. Många uppfattar digitalisering som något svårt och tidskrävande. Men det är inte svårt! Med rätt stöd är det lätt att komma igång och det fungerar, säger Sara.
Ett sätt att sänka trösklarna och komma igång är att arbeta utifrån en Business Model Canvas, ett verktyg som används för att beskriva affärsmodeller. Den görs med fördel före själva workshopen så att du tillsammans med dina kolleger hinner reflektera över ert affärserbjudande. Om det inte finns tid eller möjlighet att fylla i en Canvas före görs det gemensamt i workshopen för att ge en överblick och identifiera utvecklingsmöjligheter.Inför workshopen går Sara igenom olika scenarion och möjligheter som digitalisering kan erbjuda. Om det blir fråga om tekniska lösningar, som till exempel Internet of Things, kopplas en teknisk konsult in för att ge relevanta rekommendationer. Men även om nya teknologier är det som möjliggör digitaliseringen är Sara noga med att inte bli allt för teknisk.

- Recently I spoke to a local housing association who were interested in Virtual and Augmented Reality. They wondered if it was something their tenants could use to see different renovation proposals digitally. We always try to find uses for technology that suits the business.

Come home with a concrete plan and common ground

Workshopen summeras med att lämpliga steg på digitaliseringsresan identifieras. En konkret plan för att dra igång digitaliseringen läggs fram som du som deltagare kan ta med hem. Det kan handla om att ta fram en hel digitaliseringsstrategi eller förslag på mindre projekt. Med en gemensam bild blir det lättare att komma igång med att förbättra effektiviteten, stärka kundupplevelsen och locka till innovation.
— Det är otroligt spännande att få vara med och leda företag in på den digitala förändringsresan. Det finns mycket spännande att göra på området i att utveckla företagen och deras affärer. Vi uppdaterar ständigt workshopen, det är en levande produkt och vi lär oss lika mycket som våra kunder under en workshop, avslutar Sara.
—–
Vi på AddPro brinner för att hjälpa företag arbeta mer effektivt och frigöra kraft till innovativ affärsutveckling med hjälp av digitalisering. Är du och dina kollegor också intresserade av att delta i workshopen Digital Reseledning? Kontakta oss så berättar vi mer.