This site is currently using a generated translation

AddPro – din IT-partner i Kristianstad

AddPro i Kristianstad ligger på Väverigatan 2 i nyrenoverade lokaler i Yllan. Här hittar du en stor del av vårt Development & Integration Team. Vi är ett gäng passionerade själar med olika erfarenheter i bagaget. Inom Development & Integration hjälper vi kunder med hela processen från kravinsamling till val av de bästa tekniska lösningar till implementering, förvaltning och support.

Contact us
Close

Contact us

"*" indicates mandatory fields

Hitta till oss
Väverigatan 2C 291 54 Kristianstad
Större karta

Med AddPros erfarenhet av att bygga intranät, externa webbar, appar och datalager erbjuder vi kraftfulla lösningar att skapa värde av information som skapar digital konkurrenskraft på riktigt. Hos oss lever mänsklighet, jämställdhet och humor sida vid sida med banbrytande IT och innovation. Modern IT handlar inte bara om teknik, utan även om människorna bakom kulisserna. Det är kombinationen som skapar den största skillnaden.

Vi på AddPro kan stötta våra kunder i alla steg som behövs för att skapa hållbar konkurrenskraft, såväl de mjuka som de hårda, med omvärldsanalyser och god pedagogisk kompetens höjer vi våra kunder kunskaper och avmystifierarar tekniken. Den tekniska utvecklingen går fort och varje dag kan vi läsa om nya möjligheter. Vi har lärt oss att verksamheter och organisationer behöver vara proaktiva och förberedda för de utökade behov och möjligheter som kommer med t.ex. IoT, analytics och de olika AI-teknikerna. Ny teknik genererar mer data och mer data ger möjligheter till mer precisa analyser och beräkningar. Rätt analyserat och presenterat för verksamheten så skapar det ökad nytta och effekt. AddPro har god förståelse och arbetar nära flera aktörer inom Data warehouse, Data lakes och Business Analytics.

Det är i den digitala transformationen som applikationer och data skall ge ökad effekt. Den digitala transformationen handlar om så mycket mer än bara applikationslagret, för att fullt ut kunna stödja de möjligheter som finns med både befintlig och framtida tekniker så måste organisationen vara beredd på att våga förändra sitt arbetssätt, utveckla nya produkter och i vissa fall ändra sin affärsmodell. Arbetet med digital transformation handlar lika mycket om människan som tekniken och att skapa trygghet och förtroende. 

I en föränderlig värld är det viktigt att ha en stabil och hållbar partner som kan påvisa nyttor och möjligheter för alla delar i organisationen och på så sätt öka effektiviteten och konkurrenskraften. AddPro strävar hela tiden efter att vara en långsiktig, stabil och hållbar partner till sina kunder där proaktivitet och samverkan är viktiga komponenter.

Ett framgångsrikt partnerskap grundas på en transparens, god kommunikation, och förankring i en gemensam samverkansmodell. Förankring är viktigt för att bygga ett rationellt samarbete där vi tillsammans går igenom rutiner och processer i enlighet med samverkansmodellen. Varje samarbete är unikt och anpassningar behöver ske och dessa vill vi göra tillsammans. 

Med lång erfarenhet inom verksamhetsnära IT och specialister inom IT-infrastruktur stöttar AddPro sina kunder med att öka funktionaliteten i system samt för att effektivisera och hålla kundens kostnader nere. Inom AddPro arbetar vi ständigt med att utveckla oss för att bli ännu bättre på att stötta våra kunder i sin verksamhet samt utvecklandet av kundens beställarkompetens.

Med AddPro får ni även en partner som aktivt arbetar med hållbarhet. Under 2020 så har AddPro har anslutit sig till och blivit godkända för FN:s globala mål, UN Global Compact. De hållbara utvecklingsmålen kommer att vägleda och styra både vår verksamhet i stort, våra mål, och vårt dagliga arbete fram till 2030. Vi kommer fortsätta att ta fram innovativa lösningar som inspirerar och gör det möjligt för organisationer och företag att göra hållbara val. Hållbarhet integreras genom fyra perspektiv:

Miljömässig hållbarhet: bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser och minska utsläpp av växthusgaser genom ökad digitalisering, återbruk av produkter, samt minskad energiförbrukning.

Social hållbarhet: bidra till samhällets utveckling genom att aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden i våra leverantörskedjor samt vara en ansvarsfull arbetsgivare som främjar mångfald och jämställdhet i en god arbetsmiljö.

Etisk hållbarhet: tillämpa AddPros uppförandekod, våra värderingar och kultur som utgångspunkt i allt beslutsfattande och hur vi uppför oss.

Ekonomisk hållbarhet: främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka AddPros långsiktiga konkurrenskraft och bistå våra kunder i att göra detsamma.

Vi står fast vid principerna i UN Global Compact och kommer att fortsätta att stödja dem i vårt arbeta och rapportera om våra framsteg årligen. Inledningsvis har vi fokuserat på SDG 8, Decent work and economic growth och SDG 9, Industry, Innovation, and Infrastructure.

Varmt välkommen att besöka oss på vårt kontor i Kristianstad.

Our offers

Improving day-to-day operations and creating increased customer value are important goals for most companies and organisations. A creative, challenging and trustworthy partnership is the key to creating "the extra ordinary out of the ordinary."