This site is currently using a generated translation

AddPro – din IT-partner i Göteborg

På Pedagogen Park i Mölndal, cirka 10 minuter från centrala Göteborg, hittar du AddPros Göteborgskontor. I Göteborg älskar vi verksamhetsnära IT och värderar högt det fysiska mötet. Vi kommer till bordet hos er eller hos oss med all den kompetens som krävs för att kunna hjälpa er ta ett helhetsgrepp kring alla era digitaliseringsbehov.

Contact us
Close

Contact us

"*" indicates mandatory fields

Hitta till oss
Frölundagatan 118B 431 44 Mölndal
Större karta

I Göteborg vill vi växa med er i ett nära samarbete präglat av ärlighet och transparens. I digitaliseringsresan tittar vi först och främst mot molnet, men molnet är ännu inte optimala lösningen för allt så som komplement har vi även vår egna datacenterhall i Kungälv strax utanför Göteborg. When du pratar med oss i Göteborg pratar du dock inte endast med det lokala kontoret utan samtidigt med hela AddPros stryka och all den kompetens det innebär. 

Vi på AddPro kan stötta våra kunder i alla steg som behövs för att skapa hållbar konkurrenskraft, såväl de mjuka som de hårda. Med omvärldsanalyser och god pedagogisk kompetens höjer vi våra kunders kunskaper och avmystifierarar tekniken. Den tekniska utvecklingen går fort och varje dag kan vi läsa om nya möjligheter. Verksamheter och organisationer behöver vara proaktiva och förberedda för de utökade behov och möjligheter som kommer med till exempel IoT, analytics och de olika AI-teknikerna. Ny teknik genererar mer data och mer data ger möjligheter till mer precisa analyser, beräkningar och därmed bättre underlag för beslutfattande. AddPro har god förståelse och arbetar nära flera aktörer inom Data warehouse, Data lakes och Business Analytics.

I en föränderlig värld är det viktigt att ha en stabil och hållbar partner som kan påvisa nyttor och möjligheter för alla delar i organisationen och på så sätt öka effektiviteten och konkurrenskraften.

AddPro vill vara en långsiktig, stabil och hållbar partner till sina kunder där proaktivitet och samverkan är en viktigt komponent.

Ett framgångsrikt partnerskap grundas på en god kommunikation, transparens och förankring i en gemensam samverkansmodell. Förankring är viktigt för att bygga ett rationellt samarbete där vi tillsammans går igenom rutiner och processer i enlighet med samverkansmodellen. Varje samarbete är unikt, anpassningar behöver ske och dessa vill vi genomföra tillsammans. 

Med lång erfarenhet inom verksamhetsnära IT och som specialister inom IT-infrastruktur hjälper AddPro sina kunder med att öka funktionaliteten i system för att effektivisera och hålla kundernas kostnader nere. Inom AddPro arbetar vi ständigt med att utveckla oss för att bli ännu bättre på att stötta våra kunder i sin verksamhet samt utvecklandet av kundens beställarkompetens.

Med AddPro får ni även en partner som aktivt arbetar med hållbarhet. Under 2020 så har AddPro har anslutit sig till och blivit godkända för FN:s globala mål, UN Global Compact. De hållbara utvecklingsmålen kommer att vägleda och styra både vår verksamhet i stort, våra mål, och vårt dagliga arbete fram till 2030. Vi kommer fortsätta att ta fram innovativa lösningar som inspirerar och gör det möjligt för organisationer och företag att göra hållbara val. Hållbarhet integreras genom fyra perspektiv:

  • Miljömässig hållbarhet: bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser och minska utsläpp av växthusgaser genom ökad digitalisering, återbruk av produkter, samt minskad energiförbrukning.
  • Social hållbarhet: bidra till samhällets utveckling genom att aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden i våra leverantörskedjor samt vara en ansvarsfull arbetsgivare som främjar mångfald och jämställdhet i en god arbetsmiljö.
  • Etisk hållbarhet: tillämpa AddPros uppförandekod, våra värderingar och kultur som utgångspunkt i allt beslutsfattande och hur vi uppför oss.
  • Ekonomisk hållbarhet: främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka AddPros långsiktiga konkurrenskraft och bistå våra kunder i att göra detsamma.

Vi står fast vid principerna i UN Global Compact och kommer att fortsätta att stödja dem i vårt arbeta och rapportera om våra framsteg årligen. Inledningsvis har vi fokuserat på SDG 8, Decent work and economic growth och SDG 9, Industry, Innovation, and Infrastructure.

Varmt välkommen att besöka oss på vårt kontor i Göteborg.


Our offers

Improving day-to-day operations and creating increased customer value are important goals for most companies and organisations. A creative, challenging and trustworthy partnership is the key to creating "the extra ordinary out of the ordinary."