CapaSystems PerformanceGuard

Många IT-ansvariga och systemägare har kontinuerligt utmaningar med prestanda och långa svarstider.

Det kan till exempel vara slutanvändare som helt plötsligt upplever att system eller applikationer svarar långsamt eller inte alls. Att analysera var en eventuell flaskhals uppstått i den långa kedjan av hårdvara, kopplingar och system som finns kan vara oerhört tidskrävande och svårt.

Att använda ett system som övervakar och analyserar prestanda i applikationer och infrastruktur kan i dessa fall ge enorma fördelar. Det kan hjälpa till att identifiera problem och flaskhalsar som kan påverka prestandan och tillgängligheten för applikationer och tjänster. Det kan även hjälpa till att optimera prestandan över tid genom att ge rekommendationer om hur man kan förbättra prestandan proaktivt och därmed minska kostnaderna samt intern irritation och effektivitet.

Det är även en mycket populär lösning när man till exempel skall flytta system från en plats till en annan eller flytta en applikation till molnet. Då du kan mäta och få statistik på allt före och efter flytten och därmed också identifiera eventuella flaskhalsar.

AddPro har i många år arbetat tillsammans med danska CapaSystems och deras lösning PerformanceGuard. Vi har tagit fram tjänster som våra kunder kan konsumera på månadsbasis som ger en mängd fördelar inom detta område.

CapaSystems PerformanceGuard ger dig till exempel möjligheten att:

  • Enkelt analysera prestandan på slutanvändarens dator – CPU och minnesutnyttjande, disk I/O, uppstarts- och inloggningstider

  • Mäta svarstider mellan datorn och applikationerna som användaren kör

  • Få en överblick på till exempel Citrix-prestandan över hela serverfarmen
  • Kontinuerligt samla in data från Windows Performance Counters

  • Skapa 24/7 övervakning på specifika applikationer med automatiserad användarautomation

  • Samla all information på dashboards i realtid

CapaSystems PerformanceGuard är ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för företag som vill förbättra prestandan hos sina system och applikationer.

Det finns flera anledningar till att en organisation kan välja att använda CapaSystems Performance Guard:

  1. Förbättrad prestanda: CapaSystems PerformanceGuard tillhandahåller övervakning och analys i realtid av system- och applikationsprestanda, vilket hjälper företag att identifiera och hantera potentiella prestandaproblem innan de blir kritiska. Detta kan leda till förbättrad övergripande prestanda och en bättre användarupplevelse för slutanvändarna.

  2. Förbättrad synlighet: CapaSystems PerformanceGuard ger detaljerade insikter om system- och applikationsprestanda, vilket ger företaget en omfattande bild av sina system och möjligheten att snabbt identifiera och åtgärda prestandaproblem. Detta kan hjälpa organisationer att förbättra sin övergripande synlighet och kontroll över sina IT-system.

  3. Minskad stilleståndstid: Genom att identifiera och åtgärda prestandaproblem innan de blir kritiska kan CapaSystems Performance Guard hjälpa företag att minska stilleståndstiden och förbättra tillgängligheten för sina system och applikationer. Detta kan leda till ökad produktivitet och en bättre helhetsupplevelse för slutanvändarna.

  4. Kostnadsbesparingar: Genom att förbättra prestanda och minska stilleståndstiden kan CapaSystems Performance Guard hjälpa företag att spara pengar på support- och underhållskostnader. Detta kan leda till förbättrad lönsamhet och ett starkare resultat.

Sammantaget är CapaSystems PerformanceGuard ett värdefullt verktyg för IT- outsourcingorganisationer och företag som vill förbättra prestandan hos sina system och applikationer och ge en bättre upplevelse för kunder och slutanvändare.